Foto: Peter Knutson

Stockholms arbetsmarknadsinsatser går på export

Att stötta arbetslösa som går på ekonomiskt bistånd till egen försörjning är en utmaning för de flesta av Europas städer. Just nu befinner sig runt 300 representanter från bland annat Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien i Stockholm för att ta del av Stockholms stads framgångsrika arbetsmarknadskoncept.

Med ett Europa i djup finanskris och skenande arbetslöshet är goda råd dyra. I tre dagar med start idag befinner sig 300 deltagare från projektet TransNet i Stockholm för att lära av varandra när det gäller metoder och erfarenheter i att bryta utanförskap på arbetsmarknaden. Stockholms stad har gedigen erfarenhet att dela med sig av på området, och blir som värdstad föregångsexempel på många områden.

När Jobbtorg Stockholm drog igång 2008 var det för att lokalt hitta vägar att minska utanförskapet, någonting som nu blivit en trend runt om i Sverige och Europa. Uppdraget är att utifrån individens förutsättningar finna den kortaste vägen till egen försörjning. Det stärker individens självkänsla, och bidrar till att stärka ekonomin. Till en början gick 15 personer om dagen från Jobbtorgen till en egen försörjning, lika många som varje dag under regeringen Perssons (S) tid gick till utanförskap i form av förtidspension. Framgångarna har fortsatt sedan dess. Under 2012 gick 56 procent vidare till jobb eller studier, vilket är nytt rekord.

Nyckeln till framgång är skräddarsydda lösningar för varje individ. Aspiranterna – som de jobbsökande kallas – får inom fem dagar ett eget team som fokuserar på matchning mellan aspirant och arbetsgivare. Jobbtorgen har väl utvecklade kontakter med näringslivet och deras matchare har byggt upp ett förtroende hos företagen när det gäller att hitta rätt kompetens hos aspiranterna.

Mycket är gjort, men det finns fortsatta utmaningar att ta tag i. Människor är olika. Vissa individer i vissa grupper behöver mer hjälp och stöttning. Ungdomar som har avbrutit sina studier, nyanlända och långtidsarbetslösa är tre exempel. Nya metoder och verktyg prövas inom olika projekt för att förbättra insatserna. Ett exempel är projektet Filur som arbetar med att stärka ungdomars självkänsla innan de matchas mot arbetsmarknaden. Resultaten är mycket goda – mer än 78 procent av aspiranterna gick vidare till jobb eller studier enligt en mätning från januari 2013.

Målsättningen är solklar – alla stockholmare som vill och kan ska ha ett jobb att gå till. De kommande dagarnas konferens är ett led i detta arbete.

Ulla Hamilton (M)
Arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad