Foto: Peter Knutsson

Hallå där Christer Wennerholm….

…Trafiklandstingsråd som nyss meddelade att landstinget inte går vidare med upphandlingen av skärgårdstrafiken.

Det har skrivits mycket om sjötrafiken på sistone, i dag berättar du att ni inte går vidare med upphandlingen. Varför?
För några år sedan enades vi i Alliansen om att försöka förnya och utveckla sjötrafiken. Vi ville lägga grund för en modern trafik som bättre skulle möjliggöra för de människor som bor, lever och verkar i skärgården. Beslutet har varit beroende på att det gått att nå en bred samling – inte minst politiskt – kring hur vi ska arbeta med sjötrafiken i framtiden. Detta har inte gått att uppnå och därför går vi inte vidare med kvarvarande delar i upphandlingen.

Nu vill vi inrätta ett sjötrafikråd för att inkludera fler i arbetet med en bättre skärgårdstrafik.

Vad ska detta skärgårdsråd göra?
Exakta former för hur arbetet ska se ut och vilka som ska ingå får vi återkomma till. Men det är viktigt för oss att ha med oss de som arbetar och bor i skärgården. Deras åsikter och synpunkter är mycket värdefulla i arbetet för en bättre skärgårdstrafik.

Har den här upphandlingen varit i onödan då?
Viktigt att komma ihåg är att en central del i arbetet handlade om att lyssna, lära och uppdatera oss om de behov, tankar och synpunkter som fanns om sjötrafiken. Det i sig har inneburit ny och värdefull kunskap som är och förblir väldigt viktig för framtiden. Mer än hälften av Waxholmsbolagets resenärer fick också en ny entreprenör när vi Alliansen fattade beslut om upphandlingen av hamntrafiken och Djurgårdsfärjorna.

Kompromissade ni tillräckligt för att nå enighet?
Jag upplever att vi stod i mitten och försökte nå samsyn mellan olika ofta motstridiga viljor. Det gick inte hela vägen. Samtidigt håller jag med om att det är ett arbete som väckt många frågor och berättigad kritik. Den har jag lyssnat till och gjort mitt yttersta för att gå tillmötes. Det har också gjort att förslaget om upphandling blivit mycket bättre, bland annat har vi kunnat säkerställa mer och bättre trafik hela året om. Ändå gick det inte hela vägen. Därför tar vi nu initiativ för att säkerställa trygg trafik och en bättre möjlighet till dialog om framtidens sjötrafik med ett nytt skärgårdsråd.

Vad händer nu?
Nu ska vi lägga vår kraft på att säkerställa att sjötrafiken blir trygg och bra utifrån dessa nya förutsättningar. Vi ska också se till att fortsätta kämpa för alla de kloka tankar som kommit in på vägen om hur trafiken kan utvecklas och bli bättre. I arbetet med ett nytt skärgårdsråd vill vi se en bred dialog och möjlighet för många att komma till tals. Vårt mål är och förblir att göra det enklare och bättre för de människor som behöver skärgårdstrafiken för att deras liv och vardag ska fungera.