illustrationsbild motorväg trafik förbifart

Kommunalråd i kranskommuner avvisar utökad trängselskatt

De moderata ordförandena för kommunstyrelsen i Haninge, Huddinge, Salem och Tyresö är samtliga kritiska till förslaget att trängselskatt ska tas ut på Essingeleden samt en ny trängselskatt över Saltsjö-Mälarsnittet.

Regeringen har idag remitterat ett förslag från de statliga förhandlingspersonerna i Stockholmsförhandlingen som avses träda i kraft 1 januari 2016. Förslaget innebär höjningar och utökning av trängselskatten i Stockholm. Bl.a. föreslås att trängselskatt ska tas ut på Essingeleden samt en ny trängselskatt över Saltsjö-Mälarsnittet.

Vi är kritiska till att detta förslag kommer nu, långt innan resultatet av Stockholmsförhandlingen är klart. Staten kan inte kräva höjda skatter utan att presentera konkreta förslag med färdig finansiering av den infrastruktur som ska byggas.

Vi är tveksamma till att trängselskatten utökas till Essingeleden innan Förbifart Stockholm är byggd och bestämt emot att utöka trängselskatten till Saltsjö-Mälarsnittet som leder till regional obalans där pendlare från södra länsdelen får betala dubbla trängselskatter.

Martina Mossberg, Kommunstyrelsens ordförande i Haninge
Daniel Dronjak Nordqvist, Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge
Lennart Kalderén, Kommunstyrelsens ordförande i Salem
Fredrik Saweståhl, Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö