IMG_2763

Sten Nordin kampanjar för mindre klasser i skolan

I dag deltar finansborgarrådet Sten Nordin i Moderaternas skolkampanj på Medborgarplatsen kl. 11.00–12.00.

– Idag går var tionde elev ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet, detta måste vi ändra på. Jag tror att skolklasserna särskilt i de tidiga åren behöver bli mindre, då finns förutsättningarna att eleverna blir sedda och får det stöd de behöver, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

– Jag vill fortsätta det påbörjade arbetet med att återupprätta läraren som en trygg person som ges möjlighet att se och kan stötta alla elever. Här ingår höjda löner för lärare, mindre administrativt arbete och åtgärder mot skolk, men jag vill gå vidare med fler åtgärder, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Fakta:

Under det senaste året har ett idéarbete runt skola och utbildning skett hos Moderaterna i stadshuset och i partiavdelningen. Grupper har jobbat parallellt och tillsammans för att hitta lösningar som kan stötta lärare, ge elever mer stöd och underlätta för familjer som har lite tid eller pengar att hjälpa sina barn. Arbetet har landat i tre konkreta förslag:

• Minska klasserna i årskurserna 0 till 3.

• Införa läxhjälp som en del av fritids och skolans ordinarie verksamhet.

• Erbjud alla högstadieelever som riskerar att inte klara gymnasiebehörighet möjlighet till sommarskola.

Moderaterna har valt förslagen utifrån målen att ha en väl avvägd fördelningspolitik och vad som ger mest effekt för hur väl unga stockholmare når kunskapsmålen i skolan.