illustrationsbild bostader bostadsbyggande

2 500 nya bostäder i Bagarmossen – Skarpnäck

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har fattat beslut om att gå vidare med 2 500 nya bostäder i Bagarmossen – Skarpnäck. Det är en viktig ökning från det tidigare förslagets 700 bostäder och ger bättre möjligheter att bygga promenadstad i praktiken.

– Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och det är viktigt att vi håller farten uppe i bostadstadsbyggandet. Därför är jag väldigt glad över att det nya förslaget innehåller så pass många fler bostäder. Det ger bättre möjligheter att bygga stad för fler stockholmare och stärka sambandet mellan stadsdelarna, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Skarpnäck och Bagarmossen är stadsdelar med en stor potential att utvecklas till en mer sammanhängande stadsväv, med ett större tillskott av bostäder än vad som ursprungligen var tanken. Syftet med programmet är att skapa nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, med bra boendemiljöer, service och skolverksamhet samt att utveckla området i linje med stadens översiktliga stadsplanering.

– I stadsbyggnadsnämnden ska vi nu ta ställning till en omarbetning av programmet som omfattar en utökning av programområdet där även Skarpa by och de centrala delarna av Bagarmossen ingår. Min ambition är att vi ska bjuda in till nytt samråd för projektet under hösten, avslutar Regina Kevius (M).

I det fortsatta arbetet finns ett antal frågor som är viktiga att fortsätta utreda noggrant:

Strukturen på den nya bebyggelsen
Fördjupade trafikstudier
Tydliga former för fortsatt dialog och samråd med boende
Den ekologiska infrastrukturen och de rekreativa värdena
Behovet av förskolor och skolor
Centrum- och servicefunktioner i såväl Bagarmossen som Skarpnäck