Foto: Jonna Thomasson

Stockholm behöver 400 nya sjuksköterskor

En tillväxt på nära 40 000 invånare per år ställer stora krav på sjukvården. Därför har Alliansen i landstinget fattat beslut om att bygga ut och modernisera hela sjukvården. Det handlar om fler vårdplatser, nya akutmottagningar och utbyggda sjukhus. För att våra stora satsningar ska ge patienterna en bättre sjukvård krävs det också fler sjuksköterskor. Här har utbildningsdepartementet ett stort ansvar att bygga ut vårdutbildningarna i Stockholm. Detta skriver Filippa Reinfeldt och Ulla Hamilton om på Svenska Dagbladets debattsida idag.

– Flera sjukhus i Stockholms län har redan i dag färre sjuksköterskor än vad som krävs för att bemanna alla vårdplatser och nu under semestertider märks bristen ännu tydligare. Dagens sjuksköterskor behöver fler kollegor i Stockholm för att fler patienter snabbare ska få sjukvård, säger Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd

– Redan idag har Stockholm ca 20 procent färre sjuksköterskor per invånare än den norra sjukvårdsregionen. Samtidigt är söktrycket till sjuksköterskeutbildningarna högst här. Med fler utbildningsplatser kan fler stockholmare utbildas för de tjänster arbetsmarknaden skriker efter, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknads- och företagarborgarråd i Stockholms stad.

Läs debattartikeln här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-fler-sjukskoterskor_8346688.svd