moderaterna almedalen

Moderaterna på plats i Almedalen

Under veckan som kommer går Almedalsveckan i Visby av stapeln igen. Självfallet är Moderaterna på plats med flertal olika seminarier och tal av statsminister Fredrik Reinfeldt.

Moderaternas dag är onsdagen den 3 juli, läs mer nedna om vilka aktiviteter som äger urm denna dag.

För dig som inte har möjlighet att vara på plats i Almedalen finns det många olika sätt att följa det som moderaterna gör, bland annat genom att gå in på partiets centrala hemsida www.moderat.se Seminarierna på onsdagen och Fredrik Reinfeldts tal kommer att filmas och läggas upp på Moderaternas youtube-konto.

 

Seminarium som äger rum i partitältet, Almedalsparken under Moderaternas dag onsdagen den 3 juli

Fler jobb i hela Sverige 10:00-11:00
En arbetslinje som omfattar alla måste även ta hänsyn till lokala villkor och behov. Jobb behövs i hela Sverige. Det finns goda lokala exempel på framgångsrikt jobbskapande över hela landet. Vilka är framgångsfaktorerna, och vad kan politiken ytterligare göra för att uppmuntra nya företag?

Företrädare: Kent Persson, partisekreterare
Deltagare: Pigge Werkelin, företagare, Elisabeth Thand-Ringqvist, VD företagarna
Moderator: Stefan Wramner, förbundsordförande Moderaterna Gotland

Hur ska fler unga välja viktiga välfärdsjobb? 11:00-12:00
Välfärden står inför många utmaningar och rekryteringsbehovet är omfattande under åren framöver. Vad behöver göras för att fler unga ska söka sig till välfärdsyrken? Hur kan aktörer inom välfärden, såväl kommunala som fristående, bli mer attraktiva arbetsgivare?

Företrädare: Peter Norman, Finansmarknads- och kommunminister
Deltagare: Sineva Riebrio, ordförande Vårdförbundet, Annelie Nordström, ordförande Kommunal, Oscar Lundin, grundare Ung Omsorg
Moderator: Erik Bengtzboe, ordförande MUF

Sverige behöver fler kvinnliga chefer och ledare 12:00-13:00
Fler kvinnor behövs på ledande positioner i samhället. Nya Moderaterna ska ligga i framkant när det gäller att motverka osakliga löneskillnader, glastak och en könssegregerad arbetsmarknad. Vad kan vi göra för att få fler kvinnor i ledande positioner och som företagare?

Företrädare: Anna Kinberg Batra, gruppledare
Deltagare : Eva Nordmark ordförande TCO, Fredrik Hillelson VD Novare, Sarah McPhee, VD SPP, Erik Ljungberg, Scania
Moderator: Sofia Falk, grundare Wiminvest

Har paddan tagit över? Hur ska fler unga börja läsa? 13:00-14:00
Många i yngre generationer läser mindre. Det riskerar att skapa svårigheter längre fram i livet. Hur kan vi tillsammans öka läsandet, och kan modern teknik hjälpa till?

Företrädare: Tomas Tobé, riksdagsledamot, Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister
Deltagare: Marie Bosson Rydell, förskollärare, barnboksförfattare, Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande Lärarförbundet
Moderator: Cecilia Magnusson, riksdagsledamot

Gamla kläder är det nya 14:00-15:00
Second hand och vintage har utvecklats från subkultur till bred popularitet. Att köpa kläder som någon annan tröttnat på är både miljösmart och modernt. Hur ser utvecklingen ut framåt och kan politiken hjälpa till?

Företrädare: Johan Hultberg, riksdagsledamot
Deltagare: Christian Quaglia, Grundare Judiths, Ingela Holmertz, Nationell chef Röda Korset, Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen, Jenny Pedersén, PR Manager, Tradera/eBay Sweden
Moderator: Jenny Petersson, riksdagsledamot

Nya säkerhetshot – nytt försvar 15:00-16:00
Säkerhetsläget för Sverige och Norden är under förändring. Samtidigt har det svenska försvaret utvecklats och moderniserats. Vad finns för nya säkerhetsrisker, och hur är situationen med grannländerna runt Östersjön? Vilka krav ställer det på oss?

Företrädare: Carl Bildt, utrikesminister, Karin Enström, försvarsminister, Cecilia Widegren, ordförande försvarsberedningen
Moderator: Gustaf Hoffstedt, riksdagsledamot

 

Övriga arrangemang som äger rum under Moderaternas dag onsdag den 3 juli

Fredrik Reinfeldts tal, Almedalsscenen, 19:00

Anders Borgs ekonomiska seminarium: Fler vägar till jobb, 10:30 – 12:00, Stora kongresshallen, Wisby Strand
Seminariet inleds av finansminister Anders Borg (M), följt av Annelie Nordström Förbundsordförande Kommunal, Cecilia Löfgreen Kommunstyrelsens ordförande Järfälla kommun samt Juhana Vartiainen Generaldirektör finska statens ekonomiska forskningscentral Vatt.