Foto: Jonna Thomasson

M, FP och KD i Sollentuna avbryter samarbetet med C

Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna i Sollentuna avbryter samarbetet med Centerpartiet. Anledningen är bristande förtroende för Centerpartiets företrädare i kommunstyrelsen.

Gruppledarna för de övriga partierna, där moderaten Douglas Lithborn är ordförande i kommunstyrelsen, menar att arbetsklimatet har påverkats negativt sedan Centerpartiet bytte gruppledare. Vi anser inte att respekten har funnits där och även att politiska initiativ har utnyttjats av Centerpartiet för att uppnå egen vinning. Det är inte acceptabelt att profilera sig på andras bekostnad.

Fördelen med att ingå i en majoritet är att man har goda möjligheter att påverka. Det handlar också om att ta ansvar, för beslut som fattats såväl denna som tidigare mandatperioder, något som Centerpartiet har brustit i.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer tillsammans att fortsätta utgöra Sollentunas politiska ledning med 35 av 61 mandat i kommunfullmäktige..

Det formella beslutet kommer att fattas i augusti.