Regina Kevius - Foto: Lieselotte van der Meijs

Ny specialhall för gymnastiken i Stockholm

Stockholms Idrottsnämnd har fattat beslut om att påbörja arbetet med en ny specialhall för gymnastik i Stockholm. Hallen som beräknas stå klar under 2015 ska blir 3000 kvadratmeter stor och kommer att placeras på Mälarhöjdens IP.

– Gymnastiken är den femte populäraste idrotten i Stockholm idag och intresset växer hela tiden. Enbart i Söderort finns det cirka 3000 aktiva gymnaster och behovet av en anläggning är stort. Det är därför glädjande att vi äntligen fattat detta beslut, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Fakta:
Hallen som beräknas stå klar under 2015 kommer att bli cirka 3000 kvm stor och kosta 30 miljoner kronor. Den nya gymnastikhallen är tänkt att inrymma separata ytor för artistisk gymnastik, truppgymnastik samt rytmisk gymnastik.

I Stockholms stad finns idag cirka 5000 aktiva gymnaster fördelat på cirka 20 olika föreningar. Genom att den nya specialhallen för gymnastik är uppdelad i olika delar så är det möjligt för att bedriva flera verksamheter parallellt. Tack vare att de flesta redskap föreslås vara fastmonterade så sparar föreningarna också mycket tid som istället kan läggas på träning.

Se ärendet med bilagor på Insyn, punkt 12: http://insyn.stockholm.se/idrott/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=534715