Ingvar Smedlund

Hallå där Ingvar Smedlund…

…tidigare partiombudsman i Västmanland som från och med den 17 juni efterträder Peter Dannered som kampanjchef för moderaterna i Stockholms stad och län.

Vad blir den främsta utmaningen med att leda kampanjverksamheten för Moderaterna i Stockholm?

– Innan jag nu börjat så känns spridningen på föreningarnas förutsättningar som en utmaning. Men utmaningar triggar mig, så ju fler desto bättre.

Hur vill du beskriva dig själv som person och vad har du för bakgrund tidigare?

– Jag är en glad slitvarg som innan jag började som politisk tjänsteman kom från handeln, där jag framför allt arbetet som butikschef men även som projektledare inom utbildning av personalen.

Vad tror du kommer att bli roligast med din nya tjänst?

– Att tillsammans med duktiga och engagerade medarbetare och föreningsmänniskor få påverka 1.5 miljoner väljare, tanken svindlar.


Till sist, många kommer säkert att vilja få tag på dig – vilka kontaktuppgifter kommer man att kunna nå dig på?

– Jag finns på BBS:en, dvs ingvar.smedlund@moderat.se. Mitt telefonnummer är 070-2583368