Foto: Peter Knutson

Anhörigföreningar i Stockholm får dela på tre miljoner kronor

Föreningar som arbetar för att stödja anhöriga till personer med demenssjukdom får dela på 3 miljoner kronor från Stockholms stad för att utveckla verksamheten. Kraven på föreningarna är att både förmedla kunskap om demenssjukdom och hjälpa anhöriga att träffa andra i samma situation. Idag fattar äldrenämnden beslut om principerna för hur pengarna ska fördelas.

– För varje person som insjuknar i en demenssjukdom finns ofta fem-sex nära anhöriga som också I praktiken drabbas av sjukdomens verkningar. Många föreningar gör idag ett fantastiskt arbete med att stödja dessa anhöriga på olika sätt och jag vill därför underlätta för dem att kunna utöka arbetet eller pröva nya idéer, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Anhöriga till demenssjuka kan till exempel vara make eller maka till en äldre person eller barn till den sjuke, som antingen kan vara vuxen själv, äldre eller i skolåldern. Behoven av stöd ser mycket olika ut och därför måste det finnas nätverk och utbildningar för alla dessa olika önskemål, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Se ärendet i sin helhet här: http://insyn.stockholm.se/aldre/document/2013-06-11/Dagordning/14/14.%2060901-272-2013%20Bidrag%20till%20f%C3%B6reningar%20som%20st%C3%B6djer%20anh%C3%B6riga%20till%20personer%20med%20demenssjukdom%20docx.pdf