Foto: Peter Knutson

”Så kan nyanlända ges bättre chans till jobb”

När etableringsreformen infördes 2010 tog Arbetsförmedlingen över huvudansvaret för etableringsinsatserna i Stockholm. Sedan dess har endast tjugofem deltagare i Stockholm ett osubventionerat arbete efter två år. Det kan inte ses som någonting annat än ett misslyckande, skriver Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad, i dag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Att sätta in rätt insatser för nyanlända är en utmaning. Därför vill vi återigen ta upp samarbetet kring etableringsinsatserna med Arbetsförmedlingen, så att all expertis som finns på området tas tillvara och kommer nyanlända till del, skriver Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Artikeln tar upp fyra konkreta förslag för en mer effektiv etableringskedja. Bland annat bör Arbetsförmedlingen få mandat att göra lokala upphandlingar av kommunerna som inte behöver se likadana ut i hela landet. På så sätt ökar flexibiliteten och effektiva metoder som redan har arbetats fram och som man vet fungerar kan tas tillvara. En annan viktig punkt är att Arbetsförmedlingen måste erbjuda fler nyanlända valideringsinsatser och i ett tidigare skede.

Läs debattartikeln i sin helhet här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-nyanlanda-ges-battre-chans-till-jobb_8241764.svd