torbjorn rosdahl startsida

Hallå där Torbjörn Rosdahl…

…finanslandstingsråd som tillsammans med övriga allianspartier presenterat landstingets budget för 2014.

Satsningar inom sjukvården verkar dominera årets budget, vilka tycker du är de viktigaste satsningarna?
– Vi genomför nu rekordstora investeringar inom sjukvården i Stockholms läns landsting. Under åren 2014 till 2018 planerar vi att investera 35 miljarder för en bättre sjukvård. Vi kommer bland annat att bygga nya akutmottagningar, vi ska bygga nya moderna operationslokaler och vi ska bygga nya moderna vårdplatser.

Taxorna i kollektivtrafiken är ett område som brukar diskuteras varje gång landstinget presenterar en budget – hur påverkas taxorna i årets budget?

– Taxorna för kollektivtrafiken på land kommer inte att påverkas alls. Under vinterhalvåret kommer dock enkelbiljetter till sjöss att halveras i den nya budgeten för att stimulera fler besökare även under lågsäsong. Vi vill att skärgården ska leva året om!

Även privatekonomin påverkar många stockholmare – hur gör ni med landstingsskatten i årets budget?

– Stockholmsregionen växer årligen med nästan 40 000 nya invånare och står införa stora investeringsbehov. På sikt vill vi sänka landstingsskatten men i årets budget låter vi skatten vara oförändrad, till skillnad från majoriteten av oppositionen som vill höja den.

Hur ser processen ut framöver, när kommer landstingsbudgeten att diskuteras av landstingsfullmäktige och sedan klubbas?

– Budgeten debatteras i landstingsfullmäktige den 11 och 12 juni och klubbas sedan på eftermiddagen den 12 juni.