Foto: Jonna Thomasson

Köerna till sjukvård minskar i länet

Nya siffror från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att köerna till sjukvård i länet fortsätter att minska vilket leder till att Stockholms läns landsting klarar målen för kömiljarden, både för besök och behandling. Alliansens ansträngningar för att ytterligare korta köerna fortsätter så att fler ska få en sjukvård av hög kvalitet i tid.

-Trots att Stockholmsregionen växer snabbt klarar vi av att korta köerna. Nu går arbetet vidare med att ytterligare förbättra kvaliteten och tillgängligheten i hela sjukvården, säger Filippa Reinfeldt, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (M).

Kömiljarden
För att stimulera landstingen att arbeta för en köfri sjukvård har regeringen avsatt en miljard kronor under 2013. De landsting som lever upp till kraven får dela på medlen. Landstingens resultat mäts genom andelen patienter som fått ett besök inom 60 dagar och andelen som fått behandling inom 60 dagar. Gränsen för att få del av kömiljarden är att nå upp till minst 70 procent.

Besök
Andel inom 60 dagar
April 2013 85 procent
April 2012 85 procent
April 2011 75 procent

Behandling
Andel inom 60 dagar
April 2013 70 procent
April 2012 64 procent
April 2011 61 procent

Läs mer om de minskande köerna här:
http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=65103