illustrationsbild bostader bostadsbyggande

15 000 nya bostäder med ny modell för industribuller

15 000 planerade lägenheter hotas av gammalt regelverk för industribuller. Stockholm har med anledning av detta tagit fram en ny modell för hur industribuller kan anpassas till stadsbebyggelse och göra det möjligt att bygga ljudmässigt hälsosamma bostäder även i miljöer som utsätts för industrirelaterat buller.

– Vi lever i en tid då allt fler människor vill bo i städer och Stockholm beräknas bli en miljonstad inom tio år. För att kunna välkomna alla invånare behöver vi bygga fler bostäder. Stockholms stad har därför länge efterfrågat ändrade regelverk för att påskynda plan- och byggprocesser, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

– Med en ny modell för hur industribuller kan anpassas till stadsbebyggelsen får Stockholm möjlighet att bygga en tätare stad med fler välbehövliga bostadshus, samtidigt som vi värnar våra grönområden, reducerar behovet av långa transporter och möjliggör för en utbyggd kollektivtrafik, en ökad cyklism och gångtrafik säger Per Ankersjö (C) stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad.