Foto: Peter Knutson

Ny förbundsstyrelse vald även för länet

På dagens förbundsstämma för Moderaterna i Stockholms län valdes en ny förbundsstyrelse. Ny 2:e vice ordförande blev Kjell Jansson från Norrtälje och nya ledamöter blev Pehr Granfalk från Solna och Per-Erik Kanström från Väsby.

Förbundsordförande: Catharina Elmsäter Svärd (omval)
1:e vice förbundsordförande: Maria Stockhaus (omval)
2:e vice förbundsordförande: Kjell Jansson (nyval)

Ledamöter i förbundsstyrelsen
Alexandra Anstrell (omval)
Anti Avsan (omval)
Carina Erlandsson (omval)
Mats Gerdau (omval)
Ann-Marie Larsson (omval)
Cecilia Löfgreen (omval)
Linda Norberg (omval)
Erik Ottoson (omval)
Anna R Kihlman (omval)
Fredrik Saweståhl (omval)
Pehr Granfalk (nyval)
Per-Erik Kanström (nyval)