Foto: Jonna Thomasson

Ingen ska känna sig otrygg när de reser med kollektivtrafiken

Landstinget har beslutat att fortsätta med satsningen på ungdomsvärdar, och fortsätter därmed det försök med värdarna som påbörjades redan 2008. Nuvarande avtal löper ut 2014, och ska då upphandlas på nytt för tre ytterligare år.

– Där det är stökigt ska de kunna finnas på plats, vi tycker att det har varit en väldigt lyckad satsning, som riktar sig mot barn och ungdomar i första hand, kommenterar trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

Ungdomsvärdarna ska röra sig runt om i kollektivtrafiken för att prata med ungdomar och försöka lugna ner vid oroligheter.

– I grunden så handlar det om att alla ska våga använda vår gemensamma kollektivtrafik, ingen ska känna sig rädd, då är något fel. Det här är ett steg för att successivt försöka göra det bättre och bättre, avslutar Christer G Wennerholm.