Foto: Daniel Olsén

Nytt projekt för att förebygga att unga vuxna fastnar i kriminalitet

Idag anordnas en konferens i Stockholm för att påbörja ett nytt projekt som ska utveckla arbetet med unga vuxna i kriminalitet eller i riskzon för kriminalitet. Syftet är dels att hitta metoder för att förebygga framtida utanförskap och ohälsa, dels att kartlägga pågående och avslutade insatser på nationell och internationell nivå, som varit riktade till kriminella unga vuxna i åldern 18-30 år.

– Det är oerhört viktigt att så tidigt som möjligt fånga upp unga som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Vi kan se att medlemmar i kriminella nätverk oftast har en kriminell debut i tonåren och att deras historia präglas av faktorer som en problematisk familjesituation, avhopp från skolan eller missbruk. Det visar hur viktigt det är med tidiga insatser där rätt stöd ges i tid för att förebygga kriminalitet, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– För unga vuxna som är i kriminalitet behövs ett målmedvetet och samordnat arbete från olika samhällsaktörer för att ge stöd så att personen bryter sin destruktiva livsstil. Sociala insatsgrupper är ett exempel på hur man kan arbeta med unga i kriminalitet, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:
En arbetsgrupp med representanter från Försäkringskassan, Kronofogden, Kriminalvården, Polismyndigheten i Stockholms län, Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar sammankallas av socialförvaltningen i Stockholms stad. Syftet är att dra lärdom av varandras arbetssätt, utbyta erfarenheter i arbetet med målgruppen, dela kontaktnät och tillsammans finna lösningar.