mats gerdau nyhetsflöde

Skola och miljö i satsningar i Nackas budget

Nacka, som styrs av de fyra allianspartierna med Moderaterna i spetsen, har presenterat budgetförslaget för 2013. De främsta satsningarna sker inom skolan och miljön.

Alliansen i Nacka ökar utbildningsnämndens budget med 78 miljoner kronor. Skolpengen på grundskolan höjs exempelvis med 3,84 miljoner kronor. Därutöver sänks arbetsgivaravgifterna med 17 miljoner för de kommunala skolorna. De omfattande resurstillskotten är tänkta att kompensera för löneökningar, hyreshöjningar och fler barn samt möta de underskott som de kommunala skolorna och förskolorna brottas med.

-Vi ger skolorna utrymme att ytterligare förbättra elevernas resultat och vi förstärker Nackas profil som ledande skolkommun, säger Mats Gerdau som vid årsskiftet tillträder som kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Den andra stora satsningen görs på klimat- och miljöområdet. Totalt rör det sig om investeringar på över 20 miljoner kronor i naturreservat och Nacka som cykelstad. Arbetet med att ta fram lokala miljömål, hållbarhetsstrategi och genomföra EU:s vattendirektiv startar. Alliansen vill också starta ett projekt för 3 Mkr för ungdomar i riskzon som riskerar att hamna mellan stolarna mellan olika verksamheter.

– Vi ser det som en form av social investering att bygga ett hållbart samhälle också socialt, avslutar Mats Gerdau.

Läs hela budgeten här: http://bit.ly/WG2ZgP