Bo Sundin (M): Välkommet med extra satsningar för Rinkeby-Kista och Järva

Finansroteln, Stockholms stad
Ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Bo Sundin (M)

I samband med att Tertialrapport 1 för Stockholms stad 2012 nyligen presenterades stod det klart att extra satsningar på jobb, utbildning och de funktionsnedsatta prioriteras. Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, är positiv till de extra pengar som skjuts till stadsdelen Rinkeby-Kista.

Det extra utrymme som finns i Tertialrapport 1 för satsningar inom välfärden är mycket glädjande. De extra miljoner som nu tillförs för att öka stödet till personer med funktionsnedsättning innebär bland annat en ökad tilldelning på två miljoner kronor till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, säger Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

– För att möta de ökade kostnaderna tilldelas stadsdelsnämnden också drygt sex miljoner kronor till ekonomiskt bistånd. Vi ska dock fortsätta vårt målmedvetna arbete för att få fler människor in i arbete och utbildning via Jobbtorgen. En egen försörjning är en viktig del för att öka friheten i vardagen och få mer makt över sin livssituation, säger Bo Sundin (M).

Antalet personer med behov av ekonomiskt bistånd minskar i Stockholms stad, men kostnaderna har ökat då normen har förändrats. I stadsdelen Rinkeby-Kista är dock fler personer i behov av ekonomiskt bistånd vilket också leder till ökade kostnader för stadsdelsnämnden.

Stadsdelen Rinkeby-Kista erbjuder inför sommaren 2012 alla de omkring 900 ungdomar, som sökt sommarjobb, ett sommarjobb inom många olika verksamheter. Åtgärder för att ge ungdomar chansen till arbete är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för framtiden. Framförallt för de ungdomar som får möjlighet att pröva på arbetslivet, ta ansvar och få tjäna egna pengar.