Sten Nordin (M) / Ulla Hamilton (M): Förbifartens motståndare måste förklara sig för alla som sitter fast i Midsommartrafiken

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

”Årets midsommartrafik blir ännu en påminnelse om hur sårbar Stockholms väginfrastruktur har blivit och hur angeläget det är med fler nord-sydliga förbindelser i regionen. Motståndare till Förbifart Stockholm vill göra frågan till en valfråga i valet 2014 trots att den redan varit en valfråga 2006 och 2010. Ska det ställas högre krav för att bygga samhällsviktig infrastruktur än för att ändra grundlagen?”

Det skriver i dag Stockholms finansborgarråd och kommunstyrelseordförande Sten Nordin (M) och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Hela artikeln återfinns i Svenska Dagbladet eller på SvD.se:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholm-sarbart-utan-forbifart_7296291.svd

Presskontakt:
För kontakt med Sten Nordin och Ulla Hamilton
Oliver Carrà, pressekreterare, genom M-pressjour 08-508 29 222 alt. direkt 076-12 29 202