Ole-Jörgen Persson (M): Tydligt ytterstadsfokus och satsningar på Järva i Tertialrapport 1

Finansroteln, Stockholms stad
Gruppledare för Moderaterna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stockholms stad har nu presenterat tertialrapport 1. Rapporten visar att stadens ekonomi är bättre än väntat. Det betyder att Alliansen kan presentera satsningar på välfärdens kärna som skolan, tryggheten, omsorgen och stadsmiljö.

För Järva, och Spånga-Tensta, betyder det att staden kan satsa på en rad riktade projekt framöver.

– Jag är glad för att stadens goda ekonomi gör att vi nu kan satsa på fler ungdomsjobb och praktikplatser för ungdomar mellan 16-24 år och att det sker en öronmärkning av 2 miljoner kronor till sommar- och jullovsaktiviteter för ytterstadsstadsdelarna, säger Ole-Jörgen Persson (M), gruppledare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

– Stadsdelen tillförs också 5 miljoner kronor för att minska underskottet i försörjningsstöd vilket är viktigt. Vi ska dock fortsätta vårt målmedvetna arbete för att få fler människor in i arbete och utbildning via Jobbtorgen, och därmed på sikt minska våra kostnader för ekonomiskt bistånd, säger gruppledare Ole-Jörgen Persson (M).

– Slutligen vill jag framhävda betydelsen av det pilotprojekt som satsar på feriearbeten till ungdomar i vår stadsdel inte bara under sommarloven, men även under t.ex. julledigheterna, säger gruppledare Ole-Jörgen Persson (M).

För ytterligare information och kommentarer:
Ole-Jörgen Persson, gruppledare (M) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Mobil: 073-840 40 65/072-512 39 36