Foto: Jonna Thomasson

Fältassistenter i tunnelbanan för ökad trygghet och bättre dialog med unga

Stockholm stad satsar nu 1,2 miljoner kronor på att inrätta ett team av fältassistenter som arbetar dedikerat i stadens tunnelbana i syfte att öka tryggheten, stärka dialogen med unga stockholmare i tunnelbanan och för att fungera som länk till andra verksamheter för unga.

– Genom att inrätta ett team av fältassistenter i tunnelbanan finns det möjlighet att ha en dialog med de barn och ungdomar som rör sig vid och i tunnelbanan. Med det nya tunnelbaneteamet av fältassistenter kan vi stärka tryggheten och vuxennärvaron bland Stockholms unga, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd i Stockholms stad och kommunstyrelsens ordförande.

I Stockholms stads trygghetsmätning för 2012 framgår att staden som helhet upplevs allt mer trygg, men det finns andra undersökningar som just pekar ut tunnelbanan som ett område som upplevs otryggt.

– Tanken med att fältassistenter ska röra sig på och vid tunnelbanan är också att kunna fånga upp och länka vidare ungdomar där de bor till olika insatser, fritisgårdar och andra nätverk. Det är viktigt att fältassistenterna vistas vid tidpunkter när ungdomar finns ute och på platser som upplevs som otrygga, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:
I syfte att utöka det förebyggande arbetet i tunnelbanan med barn och ungdomar får socialnämnden i uppdrag att inrätta fältarbetare i tunnelbanan från den 1 juli 2012. Finansiering sker med 1,2 miljoner kronor ur Stockholms stads centrala medelsreserv. Räknat på ett helt år innebär satsningen 2,4 miljoner kronor.

Socialnämnden har en ungdomsjour vars uppdrag är att under dagar, kvällar, nätter och helger bedriva socialt uppsökande arbete med barn och ungdomar. Uppdraget är att förebygga att barn och ungdomar hamnar i missbruk, kriminalitet, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende. Ungdomsjouren medverkar till att barn, ungdomar och deras familjer får tillgång till relevanta stöd- och behandlingsinsatser.