Sten Nordin (M): Vi tar vårt klimatansvar och sänker utsläppen

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet Sten Nordin (M)


Idag hålls klimatmötet ”
Stockholm +40” för att peka på utvecklingen inom miljöfrågorna under de senaste fyrtio åren. Finansborgarrådet Sten Nordin deltar i samband med detta i en klimatpanel tillsammans med representanter för bland annat Hong Kong, Kilonzo och Hamburg för att diskutera framtidens klimatutmaningar.

–  Tack vare vårt miljötänkande har vi fått erkännande att vara en av världens mest miljövänliga städer. Vi har sedan 1990 minskat våra koldioxidutsläpp med över 25% och har nu nått en utsläppsnivå som ligger på 3,7 ton per invånare och år. Vi ska sänka denna nivå ytterligare till 3,0 ton per år och stockholmare fram till 2015. Mitt mål är att vi år 2050 ska vara helt klimatneutrala när det gäller fossila bränslen, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

–  Jag vill ge en eloge till Stockholmarna som gillar att testa nya klimatsmarta lösningar. Vi har haft vattenreningsverk i 150 år vilket har gjort det möjligt att både simma och fiska i stadens vatten. Idag ser vi till så att 80% av byggnaderna i Stockholm använder centralvärme och att den energi som används är till 80% förnyelsebar. Ny teknik och höga ambitioner gör att vi hela tiden kan bli ännu mer klimatsmarta, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

 – Stockholm stad vill under dessa miljödagar visa att vi står fast vid våra höga miljöambitioner både när det gäller mål och konkreta projekt, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Fakta
Den 23 till 25 april 2012 står Miljödepartementet och Utrikesdepartementet som värdar för den internationella konferensen ”Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development” till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Syftet med Stockholm+40 är att samla aktörer från det internationella samfundet för en dialog om hållbar utveckling och dess utmaningar.

För kontakt med Sten Nordin:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222