IMG_3492

Moderaterna i Tyresö lyssnar och förnyar

Moderaterna i Stockholms stad och län bedriver under 2012 kampanjen Lyssna & förnya. Syftet är att ta fram svar på viktiga frågor inför valet 2014. Moderaterna i Tyresö har dragit igång sin del av kampanjen. Starten var två veckors dörrknackning i Krusboda. Nu har även det första verksamhetsbesöket genomförts då den kommunala hemtjänsten fick besök 17 april.

Det första verksamhetsbesöket gick till den kommunala hemtjänsten och genomfördes av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och kommunalrådet Anki Svensson. Kommunens hemtjänst står för drygt hälften av all hemtjänst i Tyresö medan resterande del hanteras av privata företag. Besöket blev ett bra samtal med anställda i hemtjänstens olika grupper. Mycket av samtalet kretsade kring arbetssituationen. Personalen upplever både brister och positiva delar i jobbet. Klart är att det finns en del praktiska problem som borde gå att lösa för att underlätta för personalen i deras planering och genomförande av olika praktiska moment, det handlar om klädfrågor, telefoni och vissa brister i schemaläggningen. Mötet med brukarna – de som får hemtjänst – tillhör det mest positiva. Något annat som lyftes fram var Tyresös långsiktiga satsning på kompetensutveckling och att vidareutbilda alla anställda genom kompetensstegen.

– Vi fick oss många intressanta synpunkter och nya lärdomar från besöket. Ett par av de saker som kom upp tror jag att vi kan ta tag i ganska snart och se om vi kan hitta mer praktiska och bättre lösningar. Vi tar också med oss bra synpunkter som vi kan jobba med på längre sikt för att utveckla kvaliteten, konstaterade Fredrik Saweståhl efter träffen.

Moderaterna i Tyresö fortsätter nu besöka verksamheter inom äldreomsorg, hemtjänst och förskola. Besök görs hos kommunens egna verksamheter och hos privata utförare.

– En bra del i projektet är att vi tänker oss att vi inte ska besöka verksamheter som vi normalt har kontakt med eller som den egna nämnden ansvarar för. Jagbesöker ofta förskolor och skolor och pratar med personal men nu får jag också träffa de som jobbar inom äldreomsorg och hemtjänst och lära mig mer om det, säger Anki Svensson som är ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.