Ulla Hamilton (M): Kommentar till Stockholms resultat i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Företagsklimatet i Stockholms stad blir allt bättre och kommunen fortsätter den positiva trenden och klättrar 8 platser till plats 23. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking över Sveriges kommuners företagsklimat som offentliggjorts i dag. Arbetsmarknads- och företagarborgarrådet Ulla Hamilton (M) kommenterar resultatet.

– Det är naturligtvis glädjande att budskapet från näringslivet är att företagsklimatet i Stockholm fortsätter bli bättre. Företagen är viktiga för jobben och därigenom hela välfärden. Med det sagt är vi inte nöjda utan arbetet för en bättre placering i rankingen 2013 börjar redan i dag, säger arbetsmarknads- och företagarborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Stockholm visar med detta att en storstad kan växa och ändå vara en utmärkt plats att både starta och driva företag på, något som tidigare hävdats är en närmast omöjlig kombination, säger arbetsmarknads- och företagarborgarrådet Ulla Hamilton (M).

I rankingen, som presenterats av Svenskt Näringsliv i dag, placerar sig Stockholms stad på plats 23 av 290. Det innebär att Stockholms stad klättrar 8 placeringar från 2011 års ranking då staden hade plats 31. Stockholm utmärker sig enligt Svenskt Näringslivs ranking inom nyföretagsamhet, andel i arbete och ett starkt nyföretagande.

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekretare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 

För att läsa mer om Stockholms resultat i rankingen besök:
http://www.foretagsklimat.se/stockholm

Om Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat:
Svenskt Näringsliv definierar och mäter företagsklimatet som ”summan av de attityder, regler, instutioner, och kunskaper som möter företagaren i vardagen”* 

*Källa: http://www.foretagsklimat.se