Hamilton (M) / Linusson: Nu inleds Skräpplockardagarna 2012 i Stockholm

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Ulla Hamilton (M) och Anna Linussons VD Håll Sverige Rent inledde i dag på förmiddagen Håll Sverige Rents Skräpplockardagar i Stockholms stad genom att plocka skräp tillsammans med barn i Tantolunden på Södermalm i Stockholm.

– Skräpplockardagarna är viktiga för de skapar en offentlig diskussion om det gemensamma ansvarstagandet för närmiljön. Dessutom sänder dagarna en viktig signal till de cirka 40 000 barn och ungdomar som deltar varje år i Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd och ansvarig för renhållningsfrågor i Stockholms stad.

– De nationella skräpplockardagarna är en stor manifestation mot nedskräpning, säger stiftelsen Håll Sverige Rents VD Anna Linusson. På många skolor och förskolor används de dessutom i det pedagogiska arbetet för en ökad förståelse av miljöfrågorna som helhet.

Det är sjätte året i rad som Stockholms stad är med i stiftelsen Håll Sverige Rents Skräpplockardagarna som i Stockholm pågår 23 till 27 april, med start i dag.

Pressbild från pressträffen för fri publicering finns på länk:
http://db.tt/agXJuIMj

Porträttbild Ulla Hamilton från pressträffen:
http://db.tt/sbXvqkng

Uppge vid publicering fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. M-pressjour 08-508 29 222.

Ulla Hamilton och Anna Linusson skriver i dag på Aftonbladet Debatt att regeringen bör se över den så kallade skräplagen och göra det möjligt att bötfälla för nedskräpning när cigarettfimpar eller annat småskräp slängs på marken. I dag är fimpar undantagna i lagen tillsammans med annat småskräp vilket innebär stora miljöproblem och samtidigt stora kostnader för Sveriges kommuner. Läs artikeln i Aftonbladet eller på länk http://www.aftonbladet.se/debatt/article14718883.ab

Fakta om Skräpplockardagarna i Stockholm och fimpproblemet:

  • Stockholms stads skräpmätning genomförd med Håll Sverige Rent och SCB visar att fimpar utgör i genomsnitt 65 procent av räknade skräpföremål på gator och allmän platsmark i Stockholms stad. 
  • 2007 visade Håll Sverige Rents undersökningar visar att över 1 miljard fimpar slängs på marken i Sverige varje år. Det är en ökning med 36 procent sedan 2005.
  • På några år har antalet deltagande förskole- och skolbarn som samlas för att vårstäda stadens parker, torg och skolgårdar ökat från 3 000 till 40 000. 
  • I samband med Skräpplockningen arbetar förskolor och skolor med ett pedagogiskt material som handlar om man kan ta ansvar för miljön.