Joakim Larsson (M): Stockholms stad satsar på ökat brandskydd för äldre

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Det senaste året har 38 äldre i Stockholm drabbats av bränder i hemmet. Stockholms stad gör nu en stor informationssatsning för att minska antalet bostads- och dödsbränder hos äldre. Målet är långsiktigt att Stockholm ska kunna visa att dödsbränderna kan upphöra helt.

– Äldre människor drabbas oftare än andra grupper av bränder i sitt eget hem. På grund av funktionsnedsättningar är det oerhört viktigt att arbeta med brandprevention för äldre som bor i hemmet, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Projektet innebär bland annat att man utbildar biståndshandläggare, hemtjänstmedarbetare och omvårdnadspersonal. Deltagarna kommer att få en grundläggande utbildning gällande brandprevention för äldre samt introduceras i det material som staden tagit fram – en checklista, broschyr och handbok, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Vi arbetar även aktivt med att fastighetsbolaget Micasa, som äger stadens omsorgsfastigheter för äldre, ska arbeta med brandskydd i sina fastigheter. Till exempel installeras automatiska brandlarm och boendesprinklers i alla omsorgsfastigheter som byggs om. Vi måste vara säkra på att stadens fastigheter kan skydda våra äldre hyresgäster om en brand skulle inträffa, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Beslutet i Äldrenämnden den 17 april 2012 återfinns i sin helhet på länk:
http://insyn.stockholm.se/aldre/document/2012-04-17/Dagordning/12/12_%200901-100-2012%20Tjut_Anmälan%20Strategi_Handlingsplan.pdf

För bilaga till ärendet besök länk:
http://insyn.stockholm.se/aldre/document/2012-04-17/Dagordning/12/12_%200901-100-2012%20Bilaga%20Strategi%20o%20handlingsplan%20Äf.pdf

Fakta/information:
Installering av sprinklers går endast att göra om fastigheten byggs om och hyresgästerna flyttat ut, annars riskeras hyresgästernas säkerhet. I de fall där det inte installeras sprinklers bygger man bland annat in spisfläktar med automatiskt släcksystem. 

Eftersom att trygghetsboenden klassas som ordinärt boende, kräver Boverket endast att brandvarnare installeras. De personer som bor på trygghetsboenden är dock äldre och behöver ett betydligt högre brandskydd än brandvarnare. Därför har staden fastställt att det ska göras mer än lagen kräver, för att trygga de äldre i sina hem.