Nordin/Bonnier (M): Bygge i Norra Djurgårdsstaden för sju miljarder kronor

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet Sten Nordin (M)

Stockholms Hamn
Ordförande Helena Bonnier (M)

Exploateringsnämnden och Stockholms Hamn har nu beslutat hur området kring Värtapiren, Valparaiso och Södra Värtan skall bebyggas och utvecklas. Besluten innebär bland annat att Värtapiren kommer att utökas med ca 67 000 kvadratmeter och frigör mark för tusentals nya bostäder och arbetsplatser.

– Vi går nu äntligen vidare med projekteringen av Värtapiren, Södra värtan och Valparaiso. Detta område ingår i Norra Djurgårdsstaden som blir en helt ny och efterlängtad stadsdel med tusentals bostäder med miljöprofil mitt i Stockholm. Totalt satsar vi mer än sju miljarder kronor på att utveckla Värtapiren, Valparaiso och Södra Värtan, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Utbyggnaden av Värtapiren kommer att ge oss en modern och mer effektiv hamnanläggning. Värtahamnen kommer efter om- och utbyggnationen att omfatta ca 133 000 kvadratmeter och ha fem färjelägen, vilket är ett mer än i dagsläget, säger Helena Bonnier (M), ordförande Stockholms Hamn.

– Det känns bra att det finns en stor enighet kring detta beslut som gör att vi kan utveckla detta område till något riktigt bra för alla parter. Det är en vinst både för de som får nya bostäder, näringslivet som får nya kontorsytor och hamntrafiken i stort, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

För mer info om inriktningsbesluten:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222