Joakim Larsson (M): Välkommet med nationell parboendegaranti

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

Regeringen har meddelat att en nationell parboendegaranti ska införas för äldre. Stockholms stad införde en parboendegaranti redan 2011, för att garantera att äldre par som vill bo tillsammans livet ut ska kunna göra det.

– Jag välkomnar att regeringen nu inför en garanti för de äldre som vill bo tillsammans livet ut. Alliansen i Stockholms stad fattade beslut om detta redan 2011, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Det är en självklarhet att äldre personer som drabbas av sjukdom och behöver flytta in på till exempel ett vård- och omsorgsboende ska få ha sin maka eller make med sig i det nya boendet om de så önskar, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Efterfrågan på parboendelägenheterna har än så länge inte varit särskilt stor, men det är oerhört viktigt att det finns en garanti. Den markerar att alla äldre ska kunna bestämma över sina egna liv, även om de på ålderns höst blir sjuka. Alla kommuner kan lätt införa detta om viljan finns, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Presskontakt:
För kontakt med Joakim Larsson (M):
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222