Foto: Daniel Olsén

Soppkön snedvrider bilden av hemlösheten

Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd i Stockholms stad, skrev tidigare i veckan på Aftonbladet debatt om den uppmärksammade soppkön. Aldrig tidigare har så mycket pengar lagts på arbetet mot hemlöshet i Stockholm.

Läs hela artikeln nedan eller på denna länk.

De senaste dagarna har en bild över en ringlande kö av människor utanför Clara Kyrka i Stockholm spridits på hemsidor och i sociala medier. Många människor har med rätta blivit upprörda och låt mig slå fast på en gång att det blir jag också. Samtidigt är det viktigt att också problematisera bilden och de utmaningar vi står inför.

Många av de människor som söker sig till kyrkan kommer från andra länder som kommit till Stockholm i jakt på jobb och bostad. De allra flesta har inte har varit hemlösa i sina hemländer, men som i den finansiella krisens spår söker sig till andra länder. Det här är en ny grupp av människor som söker sig till storstäder runt om i Europa där det finns jobb. För oss som välkomnar den fria rörligheten i Europa blir det också tydligt att den också medför stora utmaningar. De sociala frågorna bör därför lyftas högre på EU:s agenda och ett ökat stöd bör också riktas till städer som tar emot många EU-medborgare utan större möjlighet till egen försörjning. Tills dess att Arbetsförmedling och EU tydligare kan bistå de arbetssökande fortsätter vi att ge stöd till Crossroads, en viktig verksamhet som Stadsmissionen driver och som Stockholms stad ger stöd till.

Bilden från kön har också lett till en snedvriden bild av hemlöshetsutvecklingen. För hemlösheten minskar i Stockholm. Sedan 2006 har antalet hemlösa minskat med 250 personer, trots en kraftig befolkningstillväxt. Av dessa var ca 400 akut hemlösa. Stockholm var först med att införa en så kallad ”tak över huvudet-garanti” och den upprätthålls varje natt. Nu arbetar vi för att fler som är på härbärgen ska få en dörr att stänga om sig genom satsningar som Bostad Först och genom att öppna fler stödboenden.

Staden erbjuder tillsammans med frivilligorganisationer också dagverksamheter för utsatta människor och vi arbetar nu för att öppna fler i centrala delar av Stockholm. Där kan hemlösa få möjlighet till mat, vila, dusch och medmänskligt stöd. Aldrig tidigare har så mycket pengar lagts på hemlöshet i Stockholm. Utöver den halva miljard vi satsar sedan tidigare per år har vi i budgeten för 2012 har anslagen till hemlöshetsarbetet ökats med 35 miljoner kronor. Samtidigt kan vi aldrig slå oss till ro så länge vi har utsatta hemlösa i Stockholm.En annan utveckling vi följt noga under senare år är den upplevt ökade förekomsten av tiggare på Stockholms gator. Oroväckande indikationer tyder på det bland gruppen finns dem som är utsatta för människohandel och organiserat tiggande. Är en person utsatt för människohandel är det ytterst sannolikt att det finns både hot mot personen i fråga och mot eventuella anhöriga. Därför kommer vi att ta initiativ till att samla Polis, Länsstyrelse, socialtjänst och andra aktörer för att sätta in insatser mot denna form av grymma utsatthet.

Det är som sagt känt och i många avseenden sant att en bild säger mer än 1 000 ord. Många känner uppgivenhet inför den bild den ringlande soppkön visat av Stockholm. Men de sociala problem och den utsatthet som följer med varje stor stad är mer komplicerade än en bild kan uttrycka. Därför krävs också lösningar som i högre grad löser problemen än vad en portion varm mat gör. Jag har som socialborgarråd därför tillsatt en extern hemlöshetsutredare som ska ta fram en ny strategi för att möta de nya utmaningar Stockholm har på hemlöshetsområdet. Den nya utredaren heter Marie Nordfält och är forskare och docent vid Ersta Sköndals Högskola. Hennes uppgift är att komma med konkreta förslag för hur vi ska minska hemlösheten ytterligare och vad vi gör för gruppen EU-medborgare. I det arbetet kommer frivilligorganisationerna också att kunna bidra med förslag till insatser.

Anna König Jerlmyr, socialborgarråd i Stockholms stad