König Jerlmyr (M)/Sundin (M)/Götblad: Rinkeby får ett lokalt poliskontor

Polismyndigheten i Stockholms län
Polisstyrelsens ordförande Anna König Jerlmyr (M)

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Ordförande Bo Sundin (M)

Polismyndigheten i Stockholms län
Länspolismästare Carin Götblad

Ett lokalt poliskontor ska öppnas i Rinkeby har polisstyrelsen beslutat. Bakgrunden är att polisen ser ett fortsatt behov av att förstärka det brottsförebyggande arbetet i Södra Järva. Närpolisområdet har redan en närpolisstation i Rinkeby och sedan år 2006 ett poliskontor i Tensta. Det utökas nu också med ett separat lokalt poliskontor vid Rinkeby Torg där sex poliser ska arbeta. Kontoret beräknas öppna under hösten 2012.  

─ De lokala Poliskontoret skapar goda förutsättningar för att vidareutveckla polisens relationer med boende i brottsbelastade områden. Det är viktigt att arbeta förebyggande, relationsskapande och motverka ungdomsbrottslighet och nyrekryteringar till kriminella nätverk, säger Anna König Jerlmyr (M), polisstyrelsens ordförande i Stockholms län. 

─ Det finns redan idag en utvecklad samverkan genom Järva-andan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, polisen och goda krafter som nattvandrare och ideella föreningar. För ökad trygghet i vår stadsdel välkomnar jag det nya poliskontoret, som ökar närvaron av lokala poliser som kan fördjupa och effektivisera sitt arbete ytterligare, säger Bo Sundin (M), ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. 

─ Rinkeby har stora problem med ungdomskriminalitet och en hög otrygghet jämfört med många andra områden. Genom poliskontoret skapar vi en utökad och mer uthållig satsning för att förebygga ungdomsbrotten tillsammans med skola, socialtjänst och ideella föreningar i området, säger länspolismästare Carin Götblad. 

Fakta
Rinkeby blir det 28:e lokala poliskontoret som öppnas i Stockholms län sedan satsningen på poliskontor inleddes år 2006. Poliskontoren har ingått i en sammanhållen strategi för att förebygga ungdomsbrottslighet och rekrytering av unga till kriminella nätverk.

 Poliserna på poliskontoren arbetar med att utveckla kontakter, skapa förtroende för polisen och ingripa mot brott. Arbetet inriktas särskilt mot ungdomar. Tanken är att främst arbeta synligt i området på de tider det behövs som mest, därför har kontoret har få fasta öppettider. Satsningen har nyligen utvärderats av Brottsförebyggande rådet.

Kontakt
Hannes Kataja, pressekreterare, Moderaterna i Stockholms stad, tel. 08-508 29 139
Andreas Fahlén, pressekreterare, Polismyndigheten i Stockholms län, tel. 0703-777 691