Anna König Jerlmyr: Vi måste ta barnfattigdomen på största allvar

Socialroteln, Stockholms stad
Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd

I dag presenterade Rädda Barnen sin årliga rapport om barnfattigdomen i Sverige. Statistiken som rör år 2009 visar på en svag ökning av barnfattigdomen i Stockholms stad. Sedan år 2000 har däremot antalet ekonomiskt utsatta barn minskat med nästan 7 procent i Stockholm stad. År 2009 var det 10 626 barn som levde i hushåll med försörjningsstöd. År 2011 var motsvarande siffra 7034 barn, en minskning med drygt 30-procent. Sett över en längre tidsperiod är utvecklingen än bättre, sedan 1990 har andelen barn med ekonomiskt bistånd halverats.

– Vi politiker måste ta frågan om barnfattigdom på största allvar. Många barn lever i ekonomiskt utsatta familjer och ofta i familjer med utländsk bakgrund eller med ensamstående föräldrar med små marginaler. Ser vi förändringar på lite längre sikt går utvecklingen ändå i rätt riktning. I Rinkeby har barnfattigdomen minskat från strax under 70 procent år 2000 till 55,7  år 2009, enligt Rädda Barnens siffror, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Det finns inga snabba genvägar för att komma åt barnfattigdomen i Sverige. Det handlar om att varje barn ska kunna gå ut skolan med fullständiga betyg och det handlar om jobb. I Stockholms stad har Alliansen satsat stort på sommarjobb där många riktas direkt till barn vars föräldrar lever på försörjningsstöd. Jobbtorgen hjälper också försörjningsstödstagare att komma in på arbetsmarknaden, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Vi behöver fortsätta sänka trösklarna till jobb. Därför välkomnar jag att regeringen öppnat upp för att införa de förslag till förändringar jag som socialborgarråd drivit. Att få kombinera försörjningsstöd med arbetsinkomst upp till en viss nivå. Detta för att stärka incitamenten till jobb och komma från bort från inlåsningseffekter i försörjningsstödet, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta
Flera viktiga förbättringar har gjorts i Sverige sedan 2009 som denna rapport grundar sig på.

Höjt flerbarnstillägg
Bland barnfamil­jer utgör de med många barn en för­hållandevis stor andel av de hushåll som har en låg ekonomisk standard. Den 1 juli 2010 förstärkte därför regeringen flerbarnstillägget i barnbidraget. Detta med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Höjt bostadsbidrag
För att ytterligare stärka ekonomin för barnfamiljer höjs också bostadsbidragets särskilda bidrag för barnfamiljer från den 1 januari 2012. Detta med 350 kronor per månad för familjer med ett barn, 425 kronor per månad för två barn och 600 kronor per månad för tre barn eller fler.

Ytterligare reformer:
Regeringen har höjt riksnormen för försörjningsstöd. Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring.