Foto: Peter Knutson

Hårdare granskning av äldreomsorgen i Stockholms stad

Den nya enheten som tidigare aviserats om för uppföljning och granskning inom äldreomsorgen är nu igång. Avdelningens övergripande uppdrag är att inspektera och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom stadens äldreomsorg.

– Enheten har från slutet av förra året utfört en rad oanmälda inspektioner på såväl privata som kommunala verksamheter i staden. Detta arbetssätt kommer vi att fortsätta med för att få en tydlig helhetsbild av kvaliteten ute i verksamheterna, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Vi har tagit fram en uppföljningsstrategi, en handlingsplan och utvecklat en metodbok för uppföljning och tillsyn. Metodboken ska ge verktyg för olika nivåer av tillsyn så att det blir mer lika arbetssätt i staden. Uppföljningsstrategin och handlingsplanen ska skapa långsiktighet och förutsägbarhet för vår egen organisation men även för de som bedriver äldreomsorg och inte minst allmänheten. Alla ska veta vad vi gör och varför, säger AnnMarie Ståhl, chef för Enheten för kvalitetsinspektioner.

– Vi tittar inte bara på hårda fakta utan vi granskar även den mjuka delen som är svårare att sätta fingret på men som för de äldre är en viktig del, exempelvis det personliga bemötandet, säger AnnMarie Ståhl, chef för Enheten för kvalitetsinspektioner.

– Vi har tidigare haft en omfattande uppföljning av äldreomsorgen i Stockholms stad men denna kompletteras nu med en specialenhet. Hit kan man ringa anonymt och enheten ska kunna följa upp alarmerande samtal snabbt. Enheten ska också kunna ha en rådgivande roll och hjälpa till att lösa problem, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Fakta:
Stockholms stad genomför redan i dag omfattande uppföljningar och inspektioner inom äldreomsorgen, främst genom stadsdelsförvaltningarnas försorg. En viktig uppgift för den nya enheten är att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna utveckla systematiken för individuppföljningar samt verksamhets- och avtalsuppföljningar.

Avdelningens övergripande uppdrag är att inspektera, granska och följa upp kvaliteten samt utvecklingen inom stadens äldreomsorg. Syftet är att såväl förebygga som säkerställa en god kvalitet och följsamhet mot lagar, avtal och riktlinjer. I uppdraget ingår även att synliggöra den goda verksamheten och stödja verksamheter i behov av utveckling. Detta kommer att ske genom både anmälda och oanmälda inspektioner.

Enhetens medarbetare ska ha gedigen kunskap och erfarenhet inom områdena verksamhetsanalys och kvalitetsmätning. Därutöver upphandlas tillgång till arbetsmiljökompetens och medicinskt sakkunniga såsom läkare med geriatrisk kompetens och Silviasjuksköterskor samt juridisk och ekonomisk expertis.