Christoffer Järkeborn på Aftonbladet Debatt: ”Nu måste Nya Moderaterna förnya äldreomsorgspolitiken”

Finansroteln, Stockholms stad (M) 
Ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd och ledamot fullmäktige Christoffer Järkeborn (M)

”Äldrevården har idag blivit en kassako för riskkapitalbolag vars syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt och vi har sett alltför många sorgliga exempel på äldreomsorg där det funnits stora brister. Många människor känner en oro inför att bli gamla och endast 12 procent av väljarna anser att Nya Moderaterna har de bästa idéerna när det gäller vård och omsorg av våra äldre. Det är ett tydligt underkännande av dagens politik och något vi måste ta på allvar. Nya Moderaterna måste förnya vår politik för äldreomsorgen.”

Det skriver Christoffer Järkeborn (M), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd och ledamot i Stockholm kommunfullmäktige, i dag på Aftonbladet Debatt tillsammans med Margareta B Kjellin (M), riksdagsledamot i socialutskottet med ansvar för äldre- och funktionshinderpolitik.

– Jag har svårt att tolerera att välfärdsföretag som helt finansieras med våra gemensamma skattepengar anser att man som bolag inte ska vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. Varje entreprenör bör vara skyldig att redovisa hur mycket vinst de gör på respektive äldreboende för att göra det tydligare vad våra gemensamma skattepengar går till, säger Christoffer Järkeborn (M).

Artikeln återfinns utöver i tidningen också tillgänglig på Aftonbladets webb på länk: http://www.aftonbladet.se/debatt/article13912239.ab

Christoffer Järkeborn (M) bloggar på http://www.jarkeborn.com.

Presskontakt:
Christoffer Järkeborn, 070-995 15 67.