Foto: Peter Knutsson

Nytt cancercentrum öppnar på Karolinska i Solna

I dag invigs ett regionalt cancercentrum för Stockholm och Gotland på Karolinska i Solna. Detta centrum kommer att leda arbetet med att utveckla och samordna insatser i cancersjukvården för att fler ska överleva.

– Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion har redan i dag Sveriges högsta överlevnadsgrad i cancer men vi kan bli ännu lite bättre. Cancervården i regionen kan utvecklas och samtidigt kan vi nu samordna insatserna för att tidigare upptäcka och förebygga cancer på ett bättre sätt, avslutar Lars Joakim Lundquist (M).

Varje år upptäcks runt 10 000 fall av olika cancerformer i Stockholms län. Bland de vanligaste finns prostatacancer (ca 1900 fall), bröstcancer (ca 1500 fall), hudcancer (ca 1400 fall) och lungcancer (ca 700 fall).

En central del i den nya nationella cancerstrategin är att varje sjukvårdsregion inrätta ett regionalt cancercentrum. Socialstyrelsen ger bidrag till alla regioner som ska starta ett centrum, bidraget ska ”matchas” av landstinget som startar. Det regionala cancercentret kommer att kunna få alla aktörer inom cancervården att samverka för bättre överlevnad, högre patientsäkerhet och fler framsteg inom forskningen.