Arkiv (Månadsvis): maj 2011

Hamilton/Larsson: Nytt trädråd ska skydda och kartlägga värdefulla träd

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stadTrafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) Exploateringsnämndens ordförande borgarrådet Joakim Larsson (M)  De tekniska nämnderna i Stockholms stad (trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden, och stadsbyggnadsnämnden) föreslås ge förvaltningarna i uppdrag att inrätta ett trädråd för Stockholms träd. … Fortsättning

Foto: Daniel Olsén

2 miljoner till drogförebyggande satsning

Stockholm stad tillför ytterligare 2 miljoner kronor i det förebyggande arbetet mot droganvändning bland unga. Pengarna ska riktas till preventionssamordnarna i stadsdelarna för att stärka insatserna mot ungas droganvändning.

Sergels torg 3

Ansiktslyft för Sergels Torg

Sergels torg har fått sig en ansiktslyftning. Torgets 6 300 kvm stora tak har målats om. Bakom satsningen står City i samverkan, Stockholm stad och Akzo Nobel. Målningen av taket vid Sergels torg har skett på kvällstid och startade i påskas, hela 1 700 liter färg har gått åt vid arbetet.

Hamilton/Larsson: Nytt trädråd ska skydda och kartlägga värdefulla träd

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stadTrafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) Exploateringsnämndens ordförande borgarrådet Joakim Larsson (M)  De tekniska nämnderna i Stockholms stad (trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden, och stadsbyggnadsnämnden) föreslås ge förvaltningarna i uppdrag att inrätta ett trädråd för Stockholms träd. … Fortsättning

Anna König Jerlmyr: 2 miljoner till drogförebyggande satsning

Socialroteln, Stockholms stadSocialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)  Stockholm stad tillför ytterligare 2 miljoner kronor i det förebyggande arbetet mot droganvändning bland unga. Pengarna ska riktas till preventionssamordnarna i stadsdelarna för att stärka insatserna mot ungas droganvändning.  – Vi är mycket … Fortsättning

Ulla Hamilton: Ansiktslyft för Sergels torg

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stadTrafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)  Sergels torg har fått sig en ansiktslyftning. Torgets tak 6 300 kvm tak har målats om. Satsningen står City i samverkan, Stockholm stad och Akzo Nobel för. – Detta är ett … Fortsättning

Ulla Hamilton: Ansiktslyft för Sergels torg

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stadTrafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)  Sergels torg har fått sig en ansiktslyftning. Torgets tak 6 300 kvm tak har målats om. Satsningen står City i samverkan, Stockholm stad och Akzo Nobel för. – Detta är ett … Fortsättning

Sten Nordins Veckodagbok v.21

Finansroteln, Stockholms stadFinansborgarrådet Sten Nordin (M) Sten Nordins Veckodagbok v.21 Se webbversionen | Avregistrera mig Hej! I denna veckas veckodagbok finner du: 1. Sedan sist 2. Stockholm Nominerat till nytt IT-pris 3. Klart för Förbifart Stockholm 4. Referenskvarter invigda inför … Fortsättning

Aleksander Lestaric beskuren

Hallå där Aleks Lestaric…

… Moderaterna i Stockholms projektledare för utbildningar, som nu ska arrangera ett flertal olika aktiviteter för de hittills 200 nya medlemmar som värvats under medlemsvärvarkampanjen.