Foto: Jonna Thomasson

Valanalysen för Moderaterna i Stockholms stad och län presenterad

I dag presenterar i Valanalysgruppen för Moderaterna i Stockholms stad och län sin analys i form av rapporten ”Utmaningen: att regera och växa”. Valanalysgruppen har utsetts av förbundsstyrelserna för Moderaterna i staden och länet som gemensamt utsåg riksdagsledamoten Johnny Munkhammar att leda gruppens arbete. Munkhammar skriver även idag om slutsatserna från arbetet i en artikel på Newsmill. För att läsa artikeln och rapporten i sin helhet klicka på länkarna nedan.

Johnny Munkhammars artikel på Newsmill:
http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/12/s-ska-vi-moderater-regera-och-v-xa-i-stockholm

Valanalysgruppens rapport i sin helhet:
http://moderaterna.net/wp-content/uploads/2011/04/Valanalys-2010-Moderaterna-i-Stockholms-stad-och-län.pdf