Anders Hellström (M) föreslagen ny ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Moderaterna i Stockholms stad

Vid nästa sammanträde den 13 december föreslås Stockholms kommunfullmäktige besluta att utse Anders Hellström (m) till ny ordförande i Enskede Årsta Vantör stadsdelsnämnd.

– Jag är glad och stolt att vara föreslagen som ordförande i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Jag är ödmjuk inför utmaningarna och ser fram emot att tillsammans med nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän fortsätta utveckla hela Enskede-Årsta-Vantör, säger Anders Hellström (M).

– Tillsammans ska vi göra Enskede-Årsta-Vantör tryggare och bättre för de boende. Med fokus på en trygg stadsmiljö och en god barn- och äldreomsorg vill jag fortsätta föra en politik för de boende i vår fantastiska stadsdel, säger Anders Hellström (M).

Anders Hellström har suttit i fullmäktige under flera mandatperioder för moderaterna och har bland annat engagerat sig i stadsmiljöfrågor. Bland tidigare förtroendeuppdrag jämte fullmäktige har han bland annat varit vice ordförande och ordförande i stadens renhållningsnämnd.

Anders Hellström arbetar i dag  på en chefsbefattning inom Nordea.  Han är 44 år gammal och bor med hustru och barn i Enskedefältet.

För mer information:
Anders Hellström
Mobil: 0733-214 714