sten nordin nyhetsflöde

Trygghet och kvalitet på Stockholms fritids

I dag har Sten Nordin besökt Husbygårdsskolan i Kista. Vid besöket presenterade Sten Nordin vad Moderaterna i Stockholms stad vill göra för skolbarnomsorgen under nästa mandatperiod.

Ur Sten Nordins blogg:

”Fritids är en viktig verksamhet, som behövs för att många föräldrar ska hinna med vardagen och barnen skall ha en trygg situation i väntan på att föräldrarna avslutar arbetsdagen. De avslutande timmarna på fritids får däremot inte reduceras till att vara förvaring av barn.

Föräldrar skall känna sig trygga med att skolbarnomsorgen i Stockholms stad bedrivs med ett meningsfullt innehåll och av kompetent personal. Idag är 36 procent av personalen i skolbarnomsorgen fritidspedagoger. Moderaternas mål är att denna andel skall öka till minst 50 procent under kommande mandatperiod.”

Läs gärna mer om besöket och om förslagen kring fritids i Stens blogg.