Ulla Hamilton: Stockholms stad får ny stadsträdgårdsmästare

Pia Krensler heter Stockholms nya stadsträdgårdsmästare. Det är hon som ska ansvara för stadsmiljöutformningen på stadens gator och torg samt för planering, investering i och förvaltning av Stockholms större parker.

– Vackra blomsterdekorationer, träd och parker är viktiga inslag i en storstad. Det är därför Stockholms stad tar ett fastare grepp om utvecklingen av det offentliga rummet, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd.

Stadsträdgårdsmästaren ansvarar för stadsmiljöutformning på stadens gator och torg. Planering, investering och förvaltning av kommuncentrala parker och gatuträd. Gestaltning av gator, torg och kajer och utveckling av blomsterprogram för urnor. Stadsträdgårdsmästaren ska ansvara för samordningen av stadsdelsförvaltningarnas parkinvesteringar och ska också verka som stöd och vara rådgivande i parkfrågor.

Stadsträdgårdsmästaren ska samordna frågor kring Stockholms parker med gemensamma värdegrunder utifrån det ansvar för parkprogram, policy och riktlinjer i parkfrågor som är angivet i Kommunfullmäktiges budget.