Catharina Elmsäter-Svärd

Finanslandstingsråd

catharina.elmsater-svard@politik.sll.se
Tel: 08-737 41 31

Catharina Elmsäter-Svärd
Landstingshuset
m-kansliet
Box 22550
104 22 Stockholm

Catharinas hemsida
http://cathis.moderat.se
http://catharinaelmsatersvard.blogspot.com

Är uppvuxen och bor i Enhörna utanför Söder­tälje. Är gift med Vidar sedan 1987 och har två barn, Victor (född 1991) och Anna (född 1993) samt häst och hund. Trivs bra i stallet och sjung­er gärna i kör.

För mig har det alltid varit viktigt att se männis­kan i politiken. Oavsett vilken politisk fråga det handlar om måste man utgå från individen och se vilka lösningar som passar bäst i varje unikt fall.

Moderaternas människosyn utgår just från den respekten för individen. Samhället skall inte styra över människors olika livsval och i största möj­liga utsträckning ska människor själva ha makten över sin vardag.

Stat, landsting och kommuner skall vara starka i rätt delar. Lika viktigt som det är att det allmänna tar tydligt ansvar för exem­pelvis försvarspolitiken, är det att släppa fram det civila samhället inom de områden där det är den bästa lösningen.

När jag engagerade mig politiskt upplevde jag att Moderaterna var det parti som bäst försvarade rätten till självförverk­ligande, frihetsreformer och valfrihet – därför är jag moderat.

Pressbilder